ipl_m

IPL EPİLASYON
Salonumuzda Epilasyon amaçlı tüm dünya ülkelerinin son yıllarda kabul ettiği IPL sistem kullanılmaktadır. IPL sistemin son yıllarda Epilasyon amaçlı bulunmuş en etkili teknolojilerden biri olduğu yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur...

iplepilasyonIPL EPİLASYON BİLGİLENDİRME
Salonumuzda Epilasyon amaçlı tüm dünya ülkelerinin son yıllarda kabul ettiği IPL sistem kullanılmaktadır. IPL sistemin son yıllarda Epilasyon amaçlı bulunmuş en etkili teknolojilerden biri olduğu yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur.
Ayrıca diğer sistemlere nazaran ince ve açık renk tüylerde başarı oranı çok daha yüksektir.

Intensive Pulse Light System nedir?

Son yıllarda, lazer cihazlarının gelişimi ve epilasyon alanında kullanımının gerçekleşmesi üzerine ‘Intensive Pulse Light System ile epilasyon’ olarak adlandırılan bir yöntem de, istenmeyen kılların vücuttan uzun süreli uzaklaştırılmasında günlük hayatımızda yerini almıştır. Epilasyon, genel olarak istenmeyen kılların çeşitli yöntemlerle vücuttan uzun süreli zayıflatılarak ve azaltılarak uzaklaştırılmasına denir. Epilasyon amacı ile kullanılan klasik yöntemler; cımbız, ağda, tıraşlama, iğneli epilasyon olarak sayılabilir.

Intensive Pulse Light System ile epilasyon Nedir?
Lazer cihazlarının tıbbi alanında kullanıma girmesi ve  lazer ışınlarının kıl köklerinde tahribat yapıcı etkisinin belirlenmesi ile uzun süreli epilasyon amaçlı uygulamalarda başarılı sonuçların sağlanması ile günümüzde lazer ile epilasyon uygulaması yaygın olarak yapılmaya başlamıştır.
Intensive Pulse Light System ile epilasyonda amaç uzman yönetiminde uygun dozda uygulanan lazer ışınları ile kıl köklerinin tahrip edilerek istenmeyen tüylerin uzun süreli epilasyon amaçlı vücuttan uzaklaştırılmasıdır.

Intensive Pulse Light System ile epilasyon uygulaması nasıl yapılıyor?
Lazer ışınlarından, Intensive Pulse Light System ile epilasyon yapmak için yararlanırken temel prensip; kıl ve kıl kökünde bulunan ve kıla rengini veren melanin pigmenti ile ışığın etkileşimi, bu sayede ısı oluşumu, açığa çıkan ısı ile de içerisinde kıl mevcut olan kıl köklerinde epilasyon amaçlı  tahribat meydana getirilmesidir.

Epilasyon için üretilmiş lazer cihazlarında kullanılan ışının dalga boyu, siyah renk tarafından görülüp emilen dalga boylarındadır. Kıllarda bulunan melanin, üzerine düşen lazer ışınını absorbe eder (emer). Absorbe olan (emilen) ışın, ısı enerjisine dönüşerek kıl kökünü tahrip eder.

Intensive Pulse Light System ile epilasyon için kullanılan lazer ışınının cildin derinliklerinde bulunan kıl köküne kılın klavuzluğunda ulaşarak ısı enerjisine dönüşen lazer ışını ile kıl köküne hasar vermesi gerekir.

Bunun sağlanabilmesi için de kökün içerisinde muhakkak kıl olmalıdır. Epilasyon için  uygulamaya gelmeden önce bölgede çıkması beklenen maksimum kılın çıkmış olması gerekir. Uygulama öncesi 1 aylık sürede, kılı cımbız, ağda gibi kılı kökünden çekip çıkararak kıl kökünü boş bırakacak  işlemlerin yapılmamış olması gerekmektedir.

Intensive Pulse Light System ile epilasyon uygulanmasından önce ağda gibi kıl kökünden kılı ayıracak işlemler yapılırsa kıl kökten alınmış olur. Böylece lazer ışığı kılı göremez. Kıl olmayınca ışığın köke ulaşma şansı yoktur. Dolayısiyle Intensive Pulse Light System ile epilasyon seansı büyük oranda  etkisiz olur. Bu nedenle epilasyon öncesi ağda ve epilasyon amaçlı makinalar ile kılı kökünden çıkararak kıl kökünün boş kalmasına neden olan uygulamalar yapılmamalıdır.

Uygulama öncesi  uzmanınız tarafından kıl ve cilt tipi tesbit edilir. Gerek kıl, gerekse cilt tipi uygulanacak etkin lazer ışınının dozunun ayarlanmasında önemli olduğu için epilasyon uygulamasının sonuçlarını etkileyecektir.

Intensive Pulse Light System ile uygulamasından hemen önce, etkin epilasyon için uygulama bölgesindeki tüm kıllar jilet  veya traş makinası ( kılı çekip çıkarmadan sadece yüzeyel kesme işlemi ) ile kıl cilt seviyesinde kısaltılır.
Aynı zamanda Lazer ışının cilt üzerinde bulunan kıllar tarafından emilip, enerji kaybına neden olmaması ve  beraberinde, bu ışının cilt seviyesinde ısıya dönüşmeye başlamasıyla, cilt üzerinde hasar oluşmaması için kılların uzun bırakılmayarak, cilt seviyesine kadar kısaltılması önemlidir.

Eğer cilt kuru ise lazer epilasyon uygulamasından en az 15 gün önce yoğun bir nemlendirme proğramı cilt tahrişlerinin azaltılması açısından uygundur. lazer ile epilasyon uygulamalarında oluşacak hassasiyeti azaltmak için, bölgeye lokal anestezik krem gerek görülürse uzman kontrolünde sürülebilir. Yine Intensive Pulse Light System ile epilasyon uygulamasında hassasiyeti azaltmak için ve cilt tahrişlerinin oluşmaması için uygulama yapılan bölge buz aküsü ile soğutulur.

Intensive Pulse Light System ile Epilasyon uygulaması sırasında benlerin üzerine atış yapmaktan sakınmalı, benler üzerleri kapatılarak korunmalıdır. Intensive Pulse Light System ile uygulama sonrası bölgeye 24 saat boyunca hiç bir kozmetik uygulamanın yapılmamalı ve işlem sonrasında sıcak su ile temas ettirilmemesi uygun olur
Nemlendirici uygulamasında bir sakınca yoktur. lazer uygulaması yapılan bölgeler, her seans sonrası en az 1 hafta güneşten korunmalı ve  yüksek faktörlü bir güneş koruyucu sürülmelidir.

Eğer Intensive Pulse Light System ile epilasyon uygulaması esnasında ve sonrasında uzmanınız tarafından gerekli görürse bölgeye epitelizasyonu (cilt oluşumunu-yenilenmesini) kolaylaştırıcı bir krem de sürülmesi cildin yenilenme sürecini hızlandıracaktır.
Epilasyon uygulaması yapılacak kişiye, bir sonraki seansa gelene kadar, çıkan kılları kökünden alacak bir işlem yapmaması-yaptırmaması, ancak ihtiyaç hissederse, kılları sadece jilet veya makasla cilt seviyesinde kısaltabileceği anlatılmalıdır.

Kıllar Nasıl Gelişir?
Vücuttaki her kılın bir ömrü vardır. Kaş, saç, kollar gibi kılın bulunduğu bölgeye göre farklı bölge kıllarının yaşam süreleri, büyüme hızları farklıdır. Kıllar bu ömrü doldurduğunda kendiliğinden dökülür, yerlerine yenileri çıkar. Döngü sırasında her bir kıl farklı evrede olduğu için, dökülme ve yerine gelmeleri farkedemeyiz.

Her kıl  ömrünü tamamlarken 3 evreden geçer. Anajen, katajen, telojen fazlar olarak adlandırılan bu evrelerden her kıl birbirinden bağımsız, farklı zamanlarda geçer. Yani aynı anda tek bir bölgedeki (örneğin koltuk altı gibi. . ) kılların bir kısmı anajen, bir kısmı katajen, bir kısmı ise telojen evrede bulunmaktadır.

Anajen evre: Kılların aktif olduğu evredir. Kısaca bu evre kılların büyüme ve gelişme evresidir. Kıllar bu evrede kıl kökünde oluşumunu tamamlar ve cilt içerisinde uzamalarını sürdürür.

Kılın en sağlıklı ve de hızlı büyüdüğü evredir. Bu evrenin süresi, saçlarımız gibi çok uzayan kıllar için yıllar alırken, kaşlarımız gibi ancak belli uzunluğu erişebilen kıllar içinse sadece birkaç haftadır. Bu evre kıl köklerinin lazer ile epilasyon uygulaması için en uygun olduğu dönemdir. Bu evreden sonra kıllar katajen faza geçerler.

Katajen evre: Bu evre kıllar için dinlenme dönemine geçiş evresidir. Kök içerisindeki canlı hücrelerin aktivitesi yavaşlar, yapıları değişir. Bu evre ortalama 2-3 hafta sürer. Kıllar uzamasını yavaşlamış şekilde sürdürür ve son evre olan telojen evreye geçerler.

Bu aşamadaki kıl çekilirse bir sonraki devre olan anagen devre erken başlar. Bu, ağda ve cımbız gibi yöntemlerin kıl büyümesini nasıl hızlandırıcı etki yaptığını açıklar.
Telajen evre: Artık kılın uzaması durmuştur, kıl kökten ayrılmıştır. Bu evre dinlenme fazı olarak adlandırılır. Ortalama 2-3 ay sürer. Kılın kendiliğinden dökülmesi bu evrede gerçekleşir. Yani kök içerisinde yeni kıl oluşumu başlarken telojen evredeki kıl da vücuttan atılır.

Intensive Pulse Light System ile epilasyon en kuvvetli  etkisini kıl aktif dönemdeyken (Anajen evre) gösterir. Bu dönem melaninin en fazla olduğu dönemdir, böylelikle gönderilen ışık en fazla alınır, ısıya en fazla dönüştürülür, kıl köküne de enerji maksimum iletilmiş olur. Bir miktar da katajen evrede bulunan kıllar etkilenir. Çünkü lazerle gönderilen ışın koyu renk tarafından emilmektedir, kıl ve kıl köküne  koyu rengi veren melanin pigmentidir. Telajen fazdaki kıllarda ise uygulama sırasında kökün içerisinde mevcut kıl olmadığından ışın sadece kılı etkiler, kıl kökünde bir tahribat oluşturmaz. Kısacası optimum kıl kökü tahribatı için kıl anajen dönemde olsun istenir. Kılın köke bağlı ve cilt yüzeyine yakın olması etkiyi artırır.

Bununla beraber, tekrar büyümeyi geciktirecek veya tamamen önleyecek ve uzun süreli kıl kökü hasarı oluşturacak etkiyi sağlamaya yeterli enerjinin kıl gövdesinde depolanması gerekmektedir. Bu da ancak iyi bir cihazın, kişiye özel ve doğru parametrelerle, yetkili ve deneyimli  bir uzman tarafından kullanılmasıyla mümkün olur.

Intensive Pulse Light System ile yapılan epilasyon işlemlerinde kılların gelişim evreleri ile işlemin yapılma dönemleri arasındaki uygun süreç bilinerek yapılırsa Intensive Pulse Light System ile epilasyon işleminde başarı oranları artmaktadır. Bu nedenle kıl köklerine en uygun dönemde işlem yapılabilinmesi için seans zamanlarına azami uyum gösterilmesi gerekir.

Intensive Pulse Light System ile epilasyon yaptırmaya gelirken nasıl hazırlanılması gerekir?
Intensive Pulse Light System ile epilasyon uygulamalarından önce Intensive Pulse Light System ile epilasyon uygulamasının başarısı ve yan etkilerin en aza indirlebilmesi için önemli noktalar bulunmaktadır. Intensive Pulse Light System ile Epilasyon uygulanacak bölgelerin cilt rengi güneş veya solaryumdan bronzlaşmamış olup, seans sırasında kişinin gerçek ten rengine yakın olmalıdır.

Intensive Pulse Light System ile epilasyon uygulaması yapılacak bölgelerdeki kıllara son 15 gün içinde ağda, cımbız gibi işlemler yapılmamış olmalı ve cilt ile ilgili soyma işlmeleri (kimyasal peeling vb. ) 15 gün önceden bırakılmalıdır. Intensive Pulse Light System ile epilasyon uygulanacak kıllara sarartma, boyama gibi işlemler yapılmamış olmalı kendi renginin korunmasına özen gösterilmelidir. Intensive Pulse Light System ile epilasyon uygulaması öncesi cilt üzerinde makyaj, krem gibi uygulamaların temizlenmiş olması gerekmekte , düzenli kullanılan ilaçların mutlaka seansdan önce bildirilmesi gerekmektedir.

Intensive Pulse Light System ile uygulamasında seans sayısı ve süresi kişiye ve uygulama yapılacak bölgeye göre değişir. Çünkü, Intensive Pulse Light System ile epilasyon uygulamalarında en iyi şekilde cevap veren büyüme ( anajen ) evresindeki kıl sayısı her bölgede farklıdır. Kişinin kıl ve cilt rengi de Intensive Pulse Light System ile epilasyon uygulamalarında seans sayısını etkilemektedir. Lazer ışını anajen (aktif) fazdaki kıl köklerini etkilemektedir. Tüm kıl kökleri aynı anda aktif olmazlar.

Intensive Pulse Light System ile epilasyon uygulaması yapıldığı esnada uygulama bölgesindeki kılların herbiri farklı bir evrede olduğundan tek bir seansda kılların tamamını etkilemek mümkün olmaz.  Bu nedenle kıllar aktif döneme geldiklerinde bunlara da uygulama gerekecektir.
Bunun yanında kişiden kişiye farklı olan hormonal durum, kişilerin beslenmesi, kullanılan ilaçlar, etnik farklılıklar vb. bir çok etken epilasyon uygulamalarının seans süresini etkileyebilmektedir.

Bu sebeplerden dolayı Intensive Pulse Light System ile epilasyon uygulaması, her bir bölge için farklı aralıklarda düzenlenen bir dizi seansdan oluşur. Bu seans aralıkları genellikle, yüz için 3 - 4 hafta, koltuk altı, genital bölge için 4-6 hafta, kollar, bacaklar, sırt gibi bölgeler için 5 -6 haftadır.

Intensive Pulse Light System ile epilasyonun ortalama 6 -10 seans sürdüğü göz önüne alındığında ise kıllardan uzun süreli kurtulmak için geçen zaman bölgeye göre değişmekle birlikte ortalama 6-12 ay gibi bir zaman ister.

Intensive Pulse Light Systemr Epilasyon uygulamasındaki seans sayısındaki farkların nedeni nedir?
Intensive Pulse Light System ile Epilasyon da gerekli uygulama seans sayısı, kıl büyümesinin yoğunluğuna ve yerine bağli olarak çeşitlilik gösterir. Vücut kıllarının bölgeye göre değişmekle beraber yaklaşık her uygulamada %15-30'u ( anajen ve katajen fazdaki kıllar ) etkilenmekle beraber esas işlemde tahrip olmasını istediğimiz  ve en çok etkilenen evredeki anajen fazda bulunan kıllardır bunlarında her seansta ortalama %10 – 15 i etkilenmektedir.. Diğer kıl kökleri ise pasif dönemde bulunduklarından Intensive Pulse Light System ile epilasyonda kıl köklerinden ayrıldıkları için kıl kökünün tahrip edilmesine etkileri bulunmaz.
Bireyler arasındaki seans farklılıkları yine aralarındaki cilt, kıl tipi, kıl kalınlığı, hormonal durum, kullanılan ilaçlar vb. kişisel farklılıkladan meydana gelmekte, ancak bu farklılık sadece seans sayısında artış veya azalma şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Intensive Pulse Light System ile Epilasyon Seansları Arasındaki süre ne kadar olmalıdır?
Intensive Pulse Light System ile Epilasyon seansları arasındaki süre, lazer epilasyon uygulanan kişinin cilt ve kıl tipi özelliklerine bağlı olarak fark göstermekle birlikte, kılların çıkma süreleri, kılın bulunduğu bölgeye göre de değişiklik gösterir.
Intensive Pulse Light System ile uygulanan bölgedeki kılların genellikle yüzde 15 - 30 kadarı seans esnasında etkilenir ve sonrasında dökülür . Ancak dökülen bu kılların yüzde 10-15 i anojen evrede olup ve lazer epilasyon işleminde tahrip edilmesi hedeflenen kıl ve kıl kökünün beraber olduğu kısımdır, bunun haricindeki kıllar ise kıl kökü ile bağlantısı kalmamış ve işlemden etkilenmeyen zaten normaldede rutin olarak dökülen (telojen evredeki kıllar ) gruptur.
Her Intensive Pulse Light System ile epilasyon işleminde ana hedef döngüsel olarak etkilenmenin en yüksek olduğu anajen evredeki kıl kökü ile temasta olan kıl ve kıl köklerini doğru zamanda yakalayarak tahrip etmektir. Bu evrede etkilenen kılların dökülmeleri 1-2 hafta sürebilir. Etkili olacak yeni bir seans için, kılların tekrar oluşumunu sağlayacak anajen evreye giren kıl ve kıl köklerine işlem uygulanması için uygun zaman beklenmelidir (anajen evrede maximum kıl yakalamak için). Bu süre bölgelere göre ortalam ;

Yüz: 3-4 hafta
Koltuk altı ve bikini: 4-6 hafta
Bacaklar, kollar, sırt  gibi bölgelerde ortalama  5 - 6 haftadır.   BU nedenle uygun olan zamanın yakalanması Intensive Pulse Light System ile uygulanan epilasyon işleminde başarı oranlarını arttıracaktır.

Vücutta her bölgeye Intensive Pulse Light System ile epilasyon uygulanabilir mi?

Intensive Pulse Light System ile epilasyon vücutta kılın olduğu hemen hemen her bölgeye yapılabilir. Intensive Pulse Light System ile epilasyon uygulaması Yüz, ense, boyun, kulaklar, kaslar, kol, koltukaltı, bacak, göbek, kalça, sırt, omuzlar, belde uygulandığı gibi, göğüs, meme, bikini çizgisi gibi hassas bölgelerde de uygulanabilir.

Intensive Pulse Light System ile epilasyon işlemi  saç dipleri, göz çukuru Gibi alanlara uygulanmaz.  Ayrıca vücutta bulunan benler ve benzeri koyu renkli pigmente alanlar üzerine de Intensive Pulse Light System ile epilasyon yapılmaz. Göğüs bölgesinde Intensive Pulse Light System ile epilasyon kullanılmakla beraber, areola üzerine (meme dokusu üzerinde bulunan, meme başını da içine alan koyu renkli dairesel kısım) Intensive Pulse Light System ile epilasyon yapılmaz. Ana damarların üzerine de lazer epilasyon yapılmamaması uygun olur.

Intensive Pulse Light System ile epilasyonda Uygulamaya başlarken kılların durumu nasıl olmalıdır?
Intensive Pulse Light System ile epilasyona başlarken kılların ne durumda olduğu işlemin başarısı açısından çok önemlidir. Intensive Pulse Light System ile epilasyona başlarken kılların durumu Intensive Pulse Light System ile epilasyon uygulamasından en etkin sonucu almak için cilt seviyesine kadar kısaltılmalıdır.

Intensive Pulse Light System ile epilasyon cihazları ile verilen ışın siyah renge odaklanan dalga boyuna sahiptir. Intensive Pulse Light System ile epilasyon uygulamasından önce cilt yüzeyindeki kıllar tıraş makinası veya jiletle uygulamaya hazır boyuta getirilmek için kısaltılmalıdır. Kılların kısaltılmasının iki nedeni vardır; birinci neden cildi korumak maksadıyladır.
Cilt üzerinde uzun kıl bulunduğu zaman, lazer cihazından gönderilen ışın burada emilmeye başlar ve henüz köke kadar iletilemeden ısıya dönüşür. Kıl daha cilt üzerindeki seviyede ısı etkisi ile tahrip olmaya başlar, beraberinde cilt yüzeyinde de yanık oluşum riskini artırır.

Tüylerin kısaltılmasının ikinci sebebi ise etkinlik açısındandır. Çünkü kıllar kısaltılmadan verilen ışının emilimi daha cilt yüzeyindeki kıllar tarafından yapılmaya başlar. Işın kıl kökünün bulunduğu daha derin seviyeye uyguladığımızın ve istediğimizin altında bir enerji ve hızla devam eder. Bu da beklediğimiz etki ve cevabın daha az ortaya çıkmasına neden olur.

Özetle; Intensive Pulse Light System ile epilasyon öncesi tüm kılların uzamış durumuyla Intensive Pulse Light System ile epilasyon merkezine baş vurulması çok daha sağlıklıdır. Ağda ve kılı kökünden ayırarak epilasyon amaçlı uygulamalar yakın zamanda yapılmamış olmalıdır.

 
bottom01
bottom02
bottom03
bottom04