MASAJLAR

masaj01Eski Yunan'da “massein” sözcüğü yoğurma anlamına gelmekteydi. Bilindiği gibi masajın en belirgin manuplasyonu yoğurmadır. O dönemden günümüze masaj, günlük yaşamda rahatlama ve gevşeme amacı ile uygulanmış bir etkinliktir.
Bununla birlikte masajın tedavi edici özelliğinden de yüzyıllardır faydalanılmaktadır. Eski Yunan'dan başlayarak, Roma İmparatorluğu döneminde de özellikle olimpiyat oyunları ve her türlü spor karşılaşmaları sırasında da masajdan yararlanılmıştır. O dönemde sporcular karşılaşmadan önce hazırlayıcı yağ ile ovurlurdu.

Günümüzde uygulanan klasik masaj (İsveç masajı) özellikle 19. yüzyıl başlarında şekillenmeye başlamıştır ve yüzyılın son döneminde özellikle Hoffa tarafından karakteristik masaj manuplasyonlarının tanımlamaları yapılmıştır. Öfleraj, Petrisaj, Friksiyon, Perküsyon ve Vibrasyon olarak sınıflandırılan temel masaj hareketleri günümüze dek geliştirilerek çeşitli yöntemler uygulanmıştır. Günümüzde uygulanan masaj tekniklerinin temelleri bu beş manuplasyon tekniğine dayandığından klasik masaj, diğer tüm masaj tekniklerinin temelini oluşturmaktadır.

Masajın Faydaları (Endikasyonları)

Masaj genel olarak aşağıdaki rahatsızlıkların giderilmesinde faydalıdır:

 • Yorgunluk: Kassal çalışma aralıksız sürdürülürse adına yorgunluk dediğimiz özel bir duygu oluşur.
 • Fiziksel yorgunluk: Kapasite üzerindeki kassal zorlanmalar fiziksel yorgunluğa neden olur. Uzun  süreli kas kasılmalarında öncelikle sinir-kas ileti hızında düşeme olduğu tespit edilmiştir. Yani önce sinir iletisinde daha sonra kasların liflerinde fizyolojik yorgunluk gelişir.
 • Biokimyasal Yorgunluk: Kassal aktivitenin sürdürülmesi için enerji gerekir, enerji üretimi esansında bir takım yan ürünler ortaya çıkar laktik asit gibi bu kaslarda aşırı birikmesi de biokimyasal yorgunluğa neden olur. Masaj hareketlerinde sıvazlama ve diğer manipülasyonlar kaslardaki yorgunluğu aldığı açıklanan mekanik ve fizyolojik etkileri nedeniyle azaltabilir.
 • Hareketsizlik hastalıkları
 • Omurga sağlığı ve sırt ağrıları
 • Felçler
 • Eklem hastalıkları
 • masaj05Yumuşak doku romatizmaları
 • Selülit
 • Fibrositler
 • Uykusuzluk
 • Uzun süreli yatak istirahati
 • Adele kramplarından sonra
 • Kabızlık
 • Adele çekmesi, burkulmalar
 • Kırıklarda alçının çıkarılamasından sonra
 • Yatak yaralarında çevre dokulara
 • Skar dokuları ve yapışıklıkların çözülmesinde ve giderilmesinde
 • Yüz felcinde akut devre geçtikten sonra
 • Astım ve bronşektazi de Sportif aktivite öncesi pasif ısınma ve motivasyon amacı ile Sportif aktivite sonrası yorgunluğun giderilmesi amacıyla

Kontraendikasyonları.
 • masaj03Ateroskleroz
 • Tromboemboli
 • Emboli
 • Ciddi varikoz venler
 • Akut flebit gibi damar hastalıklarında
 • Sinovit
 • Deri enfeksiyonları ve hastalıklarında
 • Kanser gibi kilo kaybettiren hastalıklarda
 • Akut inflamatuvar hastalık (grip, nezle gibi) durumlarda
 • Yemek ardından
 • Akut yaralanmalarda
 • Kronik hipertansiyon hastalarında

Klasik Masaj Manipülasyonları (5-7)

A.Sıvazlama: Öfloraj (Stroking)
1. Derin öfloraj
2. Yüzeysel öfloraj

philosophyB.Yoğurma: Petrisaj (Kneading)
1. Çimdikleme (Pincing)
2. Sıkıştırma (Wringing)
3. Yuvarlama (Rolling)

C.Friksiyon

D.Darbeleme: Tapotman, Perküsyon

 1. Hacking (devamlı ve tempolu vurma)
 2. Clapping (alkışlar gibi vurma)
 3. Slapping (hafifçe vurma)
 4. Tapping (hafifçe tıklar gibi vurma)
 5. Beating (tempolu ve döver gibi vurma)
 6. Pouding (havanda döver gibi vurma)

masaj04E.Titreşim: Vibrasyon
1. Sallama, silkeleme (Shaking)

Masaj Manipülasyonlarının Dokular Üzerine Etkileri

 • Reflex Etkisi
 • Ağrı
 • Dolaşım
 • Lenfatik Sistem
 • Metabolizma üzerine
 • Mekanik etkisi
 • Kas
 • Deri üzerine
 • Psikolojik etkisi

 
bottom01
bottom02
bottom03
bottom04